Nhà trường đã xây khu vui chơi với cát, nước, sỏi tạo cơ hội cho trẻ thỏa sức tham gia các hoạt động trải nghiệm, khám phá theo ý thích.