PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN PHÙ MỸ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẪU GIÁO MỸ AN Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

 

Mỹ An, ngày tháng năm 2019

 

PHƯƠNG ÁN

PHÒNG TRÁNH, ĐỐI PHÓ BÃO LŨ, GIẢM NHẸ THIÊN TAI NĂM 2019

 

1. Đặc điểm tình hình:

Trường mẫu giáo Mỹ An là một xã bãi ngang ven biển. hiên nay có 2 điểm trường, điểm chính Xuân Bình có 7 lớp và điểm lẻ Chánh giáo có 3 lớp tất cả có 323 trẻ, đều học bán trú 100%.

CSVC gồm có: 10 phòng học kiên cố, 2 bếp ăn, ngoài ra còn có phòng âm nhạc, phòng họp Hội đồng, Phòng hiệu bộ,......

Đội ngũ CB-GV-NV: 31 người. Trong đó: CBQL: 03; GV: 18; NV,BV: 10;

2. Kế hoạch đảm bảo an toàn tính mạng cho cán bộ, giáo viên và học sinh :

Được sự chỉ đạo của Phòng GD&ĐT Phù Mỹ, nhà trường có kế hoạch phân công cho cán bộ - giáo viên trực và phối hợp cho các bậc phụ huynh đưa đón trẻ đi học, và thông báo cho phụ huynh các vùng hay bị ngập nước như Xuân Phương, Hòa Ninh cho trẻ nghỉ học nếu bị ngập không đi được ... Không cho trẻ tự ra về nếu không có cha mẹ đến đón.

3. Phương án bảo quản tài sản:

Thành lập đội xung kích phối hợp với lực lượng địa phương để ứng phó khắc phục khi bão lũ xảy ra.

Có biện pháp chằng chống, chốt cửa, bảo quản tài sản nhà trường một cách tốt nhất. Khắc phục sau bão để giảm ít nhất thiệt hại gây ra.

Khi có bão kịp thời cắt nguồn điện tránh để cháy, chập, giật điện chết người

Nhà trường kết hợp cùng với phụ huynh học sinh để chống bão, lũ và khắc phục hậu quả khi bão, lũ xảy ra.

4. Thực hiện tốt phương châm tại chỗ:

Thành lập ban chỉ đạo phòng chống lụt bão tại trường. Hiệu trưởng làm trưởng ban.

Công khai ca trực, có số điện thoại liên hệ, và phải có thành viên ban giám hiệu

Đảm bảo nước sạch, mì ăn liền, thuốc phòng, đèn pin cho ca trực.

Đảm bảo các vật dụng cần thiết để chèn, chống, gia cố khi thiên tai xảy ra.

5. Khắc phục kịp thời sau khi bão, lũ:

Tập trung khắc phục kịp thời nhất là phòng học, báo cáo với ngành và chính quyền địa phương có biện pháp giúp đỡ, kiểm tra an toàn trang thiết điện, nơi làm việc.

Dọn vệ sinh, tẩy độc. khử trùng phòng ngừa dịch bệnh xảy ra sau khi bão, lũ.

Kiểm tra giúp đỡ giáo viên, học sinh bị thiệt hại do bão, lũ nếu có.

Tu bổ cảnh quan môi trường lớp học nếu bị hư hỏng.

Báo cáo kịp thời về phòng GD-ĐT tính thiệt hại do bão, lũ gây ra.

6. Chấp hành nghiêm túc mệnh lệnh của ban chỉ đạo phòng chống bão, lũ của địa phương và của ngành:

Khi có bão, lũ hiệu trưởng liên hệ BCĐ phòng chống bão, lũ của xã, báo đài để nắm tình hình.

Thường xuyên theo dõi thời tiết và ý kiến chỉ đạo của BCĐ các cấp, nếu cho học sinh nghỉ học phải báo cáo kịp thời cho phòng Giáo dục và Đào tạo bằng điện thoại.

Thực hiện chế độ trực 24/24 giờ thực hiện chế độ báo cáo nhanh bằng điện thoại và báo cáo bằng văn bản sau bão, lũ.

Khi nhận được sự chỉ đạo của ban phòng chống bão, lũ cấp trên, hiệu trưởng tổ chức họp BCĐ trường và phân công trách nhiệm triển khai phương án ứng phó kịp thời.

7. Kinh phí:

Kinh phí chi cho công tác phòng chống bão lụt được trích trong ngân sách chi thường xuyên năm 2019 của đợn vị.

Trên đây là phương án phòng, tránh đối phó với bão, lũ giảm nhẹ thiên tai năm 2019 của trường MG Mỹ An .

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN PHÙ MỸ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẪU GIÁO MỸ AN Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

 

Mỹ An, ngày tháng năm 2018

 

PHƯƠNG ÁN

PHÒNG TRÁNH, ĐỐI PHÓ BÃO LŨ, GIẢM NHẸ THIÊN TAI NĂM 2018

 

1. Đặc điểm tình hình:

Trường mẫu giáo Mỹ An là một xã bãi ngang ven biển. hiên nay có 2 điểm trường, điểm chính Xuân Bình có 7 lớp và điểm lẻ Chánh giáo có 3 lớp tất cả có 350 trẻ, đều học bán trú 100%.

CSVC gồm có: 10 phòng học kiên cố, 2 bếp ăn, ngoài ra còn có phòng âm nhạc, phòng họp Hội đồng, Phòng hiệu bộ,......

Đội ngũ CB-GV-NV: 33 người. Trong đó: CBQL: 03; GV: 20; NV: 08; BV:02;

2. Kế hoạch đảm bảo an toàn tính mạng cho cán bộ, giáo viên và học sinh :

Được sự chỉ đạo của Phòng GD&ĐT Phù Mỹ, nhà trường có kế hoạch phân công cho cán bộ - giáo viên trực và phối hợp cho các bậc phụ huynh đưa đón trẻ đi học, và thông báo cho phụ huynh các vùng hay bị ngập nước như Xuân Phương, Hòa Ninh cho trẻ nghỉ học nếu bị ngập không đi được ... Không cho trẻ tự ra về nếu không có cha mẹ đến đón.

3. Phương án bảo quản tài sản:

Thành lập đội xung kích phối hợp với lực lượng địa phương để ứng phó khắc phục khi bão lũ xảy ra.

Có biện pháp chằng chống, chốt cửa, bảo quản tài sản nhà trường một cách tốt nhất. Khắc phục sau bão để giảm ít nhất thiệt hại gây ra.

Khi có bão kịp thời cắt nguồn điện tránh để cháy, chập, giật điện chết người

Nhà trường kết hợp cùng với phụ huynh học sinh để chống bão, lũ và khắc phục hậu quả khi bão, lũ xảy ra.

4. Thực hiện tốt phương châm tại chỗ:

Thành lập ban chỉ đạo phòng chống lụt bão tại trường. Hiệu trưởng làm trưởng ban.

Công khai ca trực, có số điện thoại liên hệ, và phải có thành viên ban giám hiệu

Đảm bảo nước sạch, mì ăn liền, thuốc phòng, đèn pin cho ca trực.

Đảm bảo các vật dụng cần thiết để chèn, chống, gia cố khi thiên tai xảy ra.

5. Khắc phục kịp thời sau khi bão, lũ:

Tập trung khắc phục kịp thời nhất là phòng học, báo cáo với ngành và chính quyền địa phương có biện pháp giúp đỡ, kiểm tra an toàn trang thiết điện, nơi làm việc.

Dọn vệ sinh, tẩy độc. khử trùng phòng ngừa dịch bệnh xảy ra sau khi bão, lũ.

Kiểm tra giúp đỡ giáo viên, học sinh bị thiệt hại do bão, lũ nếu có.

Tu bổ cảnh quan môi trường lớp học nếu bị hư hỏng.

Báo cáo kịp thời về phòng GD-ĐT tính thiệt hại do bão, lũ gây ra.

6. Chấp hành nghiêm túc mệnh lệnh của ban chỉ đạo phòng chống bão, lũ của địa phương và của ngành:

Khi có bão, lũ hiệu trưởng liên hệ BCĐ phòng chống bão, lũ của xã, báo đài để nắm tình hình.

Thường xuyên theo dõi thời tiết và ý kiến chỉ đạo của BCĐ các cấp, nếu cho học sinh nghỉ học phải báo cáo kịp thời cho phòng Giáo dục và Đào tạo bằng điện thoại.

Thực hiện chế độ trực 24/24 giờ thực hiện chế độ báo cáo nhanh bằng điện thoại và báo cáo bằng văn bản sau bão, lũ.

Khi nhận được sự chỉ đạo của ban phòng chống bão, lũ cấp trên, hiệu trưởng tổ chức họp BCĐ trường và phân công trách nhiệm triển khai phương án ứng phó kịp thời.

7. Kinh phí:

Kinh phí chi cho công tác phòng chống bão lụt được trích trong ngân sách chi thường xuyên năm 2018 của đợn vị.

Trên đây là phương án phòng, tránh đối phó với bão, lũ giảm nhẹ thiên tai năm 2018 của trường MG Mỹ An .

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÙ MỸ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẪU GIÁO MỸ AN Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

 

Mỹ An, ngày tháng năm 2017

 

PHƯƠNG ÁN

PHÒNG TRÁNH, ĐỐI PHÓ BÃO LŨ, GIẢM NHẸ THIÊN TAI NĂM 2017

 

1. Đặc điểm tình hình:

Trường mẫu giáo Mỹ An là một xã bãi ngang ven biển. hiên nay có 2 điểm trường, điểm chính Xuân Bình có 7 lớp và điểm lẻ Chánh giáo có 3 lớp tất cả có 370 trẻ, đều học bán trú 100%.

CSVC gồm có: 10 phòng học kiên cố, 2 bếp ăn, ngoài ra còn có phòng âm nhạc, phòng họp Hội đồng, Phòng hiệu bộ,......

Đội ngũ CB-GV-NV: 33 người. Trong đó: CBQL: 03; GV:20; NV: 08; BV:02;

2. Kế hoạch đảm bảo an toàn tính mạng cho cán bộ, giáo viên và học sinh :

Được sự chỉ đạo của Phòng GD&ĐT Phù Mỹ, nhà trường có kế hoạch phân công cho cán bộ - giáo viên trực và phối hợp cho các bậc phụ huynh đưa đón trẻ đi học, và thông báo cho phụ huynh các vùng hay bị ngập nước như Xuân Phương, Hòa Ninh cho trẻ nghỉ học nếu bị ngập không đi được ... Không cho trẻ tự ra về nếu không có cha mẹ đến đón.

3. Phương án bảo quản tài sản:

Thành lập đội xung kích phối hợp với lực lượng địa phương để ứng phó khắc phục khi bão lũ xảy ra.

Có biện pháp chằng chống, chốt cửa, bảo quản tài sản nhà trường một cách tốt nhất. Khắc phục sau bão để giảm ít nhất thiệt hại gây ra.

Khi có bão kịp thời cắt nguồn điện tránh để cháy, chập, giật điện chết người

Nhà trường kết hợp cùng với phụ huynh học sinh để chống bão, lũ và khắc phục hậu quả khi bão, lũ xảy ra.

4. Thực hiện tốt phương châm tại chỗ:

Thành lập ban chỉ đạo phòng chống lụt bão tại trường. Hiệu trưởng làm trưởng ban.

Công khai ca trực, có số điện thoại liên hệ, và phải có thành viên ban giám hiệu

Đảm bảo nước sạch, mì ăn liền, thuốc phòng, đèn pin cho ca trực.

Đảm bảo các vật dụng cần thiết để chèn, chống, gia cố khi thiên tai xảy ra.

5. Khắc phục kịp thời sau khi bão, lũ:

Tập trung khắc phục kịp thời nhất là phòng học, báo cáo với ngành và chính quyền địa phương có biện pháp giúp đỡ, kiểm tra an toàn trang thiết điện, nơi làm việc.

Dọn vệ sinh, tẩy độc. khử trùng phòng ngừa dịch bệnh xảy ra sau khi bão, lũ.

Kiểm tra giúp đỡ giáo viên, học sinh bị thiệt hại do bão, lũ nếu có.

Tu bổ cảnh quan môi trường lớp học nếu bị hư hỏng.

Báo cáo kịp thời về phòng GD-ĐT tính thiệt hại do bão, lũ gây ra.

6. Chấp hành nghiêm túc mệnh lệnh của ban chỉ đạo phòng chống bão, lũ của địa phương và của ngành:

Khi có bão, lũ hiệu trưởng liên hệ BCĐ phòng chống bão, lũ của xã, báo đài để nắm tình hình.

Thường xuyên theo dõi thời tiết và ý kiến chỉ đạo của BCĐ các cấp, nếu cho học sinh nghỉ học phải báo cáo kịp thời cho phòng Giáo dục và Đào tạo bằng điện thoại.

Thực hiện chế độ trực 24/24 giờ thực hiện chế độ báo cáo nhanh bằng điện thoại và báo cáo bằng văn bản sau bão, lũ.

Khi nhận được sự chỉ đạo của ban phòng chống bão, lũ cấp trên, hiệu trưởng tổ chức họp BCĐ trường và phân công trách nhiệm triển khai phương án ứng phó kịp thời.

7. Kinh phí:

Kinh phí chi cho công tác phòng chống bão lụt được trích trong ngân sách chi thường xuyên năm 2017 của đợn vị.

Trên đây là phương án phòng, tránh đối phó với bão, lũ giảm nhẹ thiên tai năm 2017 của trường MG Mỹ An .

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÙ MỸ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẪU GIÁO MỸ AN Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

 

Mỹ An, ngày tháng năm 2016

 

PHƯƠNG ÁN

PHÒNG TRÁNH, ĐỐI PHÓ BÃO LŨ, GIẢM NHẸ THIÊN TAI NĂM 2016

 

1. Đặc điểm tình hình:

Trường mẫu giáo Mỹ An là một xã bãi ngang ven biển. hiên nay có 2 điểm trường, điểm chính Xuân Bình có 7 lớp và điểm lẻ Chánh giáo có 3 lớp tất cả có 351 trẻ, đều học bán trú 100%.

CSVC gồm có: 10 phòng học kiên cố, 2 bếp ăn, ngoài ra còn có phòng âm nhạc, phòng họp Hội đồng, Phòng hiệu bộ,......

Đội ngũ CB-GV-NV: 33 người. Trong đó: CBQL: 03; GV:20; NV: 08; BV:02;

2. Kế hoạch đảm bảo an toàn tính mạng cho cán bộ, giáo viên và học sinh :

Được sự chỉ đạo của Phòng GD&ĐT Phù Mỹ, nhà trường có kế hoạch phân công cho cán bộ - giáo viên trực và phối hợp cho các bậc phụ huynh đưa đón trẻ đi học, và thông báo cho phụ huynh các vùng hay bị ngập nước như Xuân Phương, Hòa Ninh cho trẻ nghỉ học nếu bị ngập không đi được ... Không cho trẻ tự ra về nếu không có cha mẹ đến đón.

3. Phương án bảo quản tài sản:

Thành lập đội xung kích phối hợp với lực lượng địa phương để ứng phó khắc phục khi bão lũ xảy ra.

Có biện pháp chằng chống, chốt cửa, bảo quản tài sản nhà trường một cách tốt nhất. Khắc phục sau bão để giảm ít nhất thiệt hại gây ra.

Khi có bão kịp thời cắt nguồn điện tránh để cháy, chập, giật điện chết người

Nhà trường kết hợp cùng với phụ huynh học sinh để chống bão, lũ và khắc phục hậu quả khi bão, lũ xảy ra.

4. Thực hiện tốt phương châm tại chỗ:

Thành lập ban chỉ đạo phòng chống lụt bão tại trường. Hiệu trưởng làm trưởng ban.

Công khai ca trực, có số điện thoại liên hệ, và phải có thành viên ban giám hiệu

Đảm bảo nước sạch, mì ăn liền, thuốc phòng, đèn pin cho ca trực.

Đảm bảo các vật dụng cần thiết để chèn, chống, gia cố khi thiên tai xảy ra.

5. Khắc phục kịp thời sau khi bão, lũ:

Tập trung khắc phục kịp thời nhất là phòng học, báo cáo với ngành và chính quyền địa phương có biện pháp giúp đỡ, kiểm tra an toàn trang thiết điện, nơi làm việc.

Dọn vệ sinh, tẩy độc. khử trùng phòng ngừa dịch bệnh xảy ra sau khi bão, lũ.

Kiểm tra giúp đỡ giáo viên, học sinh bị thiệt hại do bão, lũ nếu có.

Tu bổ cảnh quan môi trường lớp học nếu bị hư hỏng.

Báo cáo kịp thời về phòng GD-ĐT tính thiệt hại do bão, lũ gây ra.

6. Chấp hành nghiêm túc mệnh lệnh của ban chỉ đạo phòng chống bão, lũ của địa phương và của ngành:

Khi có bão, lũ hiệu trưởng liên hệ BCĐ phòng chống bão, lũ của xã, báo đài để nắm tình hình.

Thường xuyên theo dõi thời tiết và ý kiến chỉ đạo của BCĐ các cấp, nếu cho học sinh nghỉ học phải báo cáo kịp thời cho phòng Giáo dục và Đào tạo bằng điện thoại.

Thực hiện chế độ trực 24/24 giờ thực hiện chế độ báo cáo nhanh bằng điện thoại và báo cáo bằng văn bản sau bão, lũ.

Khi nhận được sự chỉ đạo của ban phòng chống bão, lũ cấp trên, hiệu trưởng tổ chức họp BCĐ trường và phân công trách nhiệm triển khai phương án ứng phó kịp thời.

7. Kinh phí:

Kinh phí chi cho công tác phòng chống bão lụt được trích trong ngân sách chi thường xuyên năm 2016 của đợn vị.

Trên đây là phương án phòng, tránh đối phó với bão, lũ giảm nhẹ thiên tai năm 2016 của trường MG Mỹ An .

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÙ MỸ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẪU GIÁO MỸ AN Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

 

Mỹ An, ngày tháng năm 2015

 

PHƯƠNG ÁN

PHÒNG TRÁNH, ĐỐI PHÓ BÃO LŨ, GIẢM NHẸ THIÊN TAI NĂM 2015

 

1. Đặc điểm tình hình:

Trường mẫu giáo Mỹ An là một xã bãi ngang ven biển. hiên nay có 2 điểm trường, điểm chính Xuân Bình có 7 lớp và điểm lẻ Chánh giáo có 3 lớp.

CSVC gồm có: 10 phòng học kiên cố, 2 bếp ăn, ngoài ra còn có phòng âm nhạc, phòng họp Hội đồng, Phòng hiệu bộ,......

Đội ngũ CB-GV-NV: 30 người. Trong đó: CBQL: 03; GV:20; NV: 06; BV:01;

2. Kế hoạch đảm bảo an toàn tính mạng cho cán bộ, giáo viên và học sinh :

Được sự chỉ đạo của Phòng GD&ĐT Phù Mỹ, nhà trường có kế hoạch phân công cho cán bộ - giáo viên trực và phối hợp cho các bậc phụ huynh đưa đón trẻ đi học, và thông báo cho phụ huynh các vùng hay bị ngập nước như Xuân Phương, Hòa Ninh cho trẻ nghỉ học nếu bị ngập không đi được ... Không cho trẻ tự ra về nếu không có cha mẹ đến đón.

3. Phương án bảo quản tài sản:

Thành lập đội xung kích phối hợp với lực lượng địa phương để ứng phó khắc phục khi bão lũ xảy ra.

Có biện pháp chằng chống, chốt cửa, bảo quản tài sản nhà trường một cách tốt nhất. Khắc phục sau bão để giảm ít nhất thiệt hại gây ra.

Khi có bão kịp thời cắt nguồn điện tránh để cháy, chập, giật điện chết người

Nhà trường kết hợp cùng với phụ huynh học sinh để chống bão, lũ và khắc phục hậu quả khi bão, lũ xảy ra.

4. Thực hiện tốt phương châm tại chỗ:

Thành lập ban chỉ đạo phòng chống lụt bão tại trường. Hiệu trưởng làm trưởng ban.

Công khai ca trực, có số điện thoại liên hệ, và phải có thành viên ban giám hiệu

Đảm bảo nước sạch, mì ăn liền, thuốc phòng, đèn pin cho ca trực.

Đảm bảo các vật dụng cần thiết để chèn, chống, gia cố khi thiên tai xảy ra.

5. Khắc phục kịp thời sau khi bão, lũ:

Tập trung khắc phục kịp thời nhất là phòng học, báo cáo với ngành và chính quyền địa phương có biện pháp giúp đỡ, kiểm tra an toàn trang thiết điện, nơi làm việc.

Dọn vệ sinh, tẩy độc. khử trùng phòng ngừa dịch bệnh xảy ra sau khi bão, lũ.

Kiểm tra giúp đỡ giáo viên, học sinh bị thiệt hại do bão, lũ nếu có.

Tu bổ cảnh quan môi trường lớp học nếu bị hư hỏng.

Báo cáo kịp thời về phòng GD-ĐT tính thiệt hại do bão, lũ gây ra.

6. Chấp hành nghiêm túc mệnh lệnh của ban chỉ đạo phòng chống bão, lũ của địa phương và của ngành:

Khi có bão, lũ hiệu trưởng liên hệ BCĐ phòng chống bão, lũ của xã, báo đài để nắm tình hình.

Thường xuyên theo dõi thời tiết và ý kiến chỉ đạo của BCĐ các cấp, nếu cho học sinh nghỉ học phải báo cáo kịp thời cho phòng Giáo dục và Đào tạo bằng điện thoại.

Thực hiện chế độ trực 24/24 giờ thực hiện chế độ báo cáo nhanh bằng điện thoại và báo cáo bằng văn bản sau bão, lũ.

Khi nhận được sự chỉ đạo của ban phòng chống bão, lũ cấp trên, hiệu trưởng tổ chức họp BCĐ trường và phân công trách nhiệm triển khai phương án ứng phó kịp thời.

7. Kinh phí:

Kinh phí chi cho công tác phòng chống bão lụt được trích trong ngân sách chi thường xuyên năm 2015 của đợn vị.

Trên đây là phương án phòng, tránh đối phó với bão, lũ giảm nhẹ thiên tai năm 2015 của trường MG Mỹ An .

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG