PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN PHÙ MỸ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG MẪU GIÁO MỸ AN Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

Số: /KH-MGMA Mỹ An, ngày 10 tháng 11 năm 2018

 

 

PHƯƠNG HƯỚNG CHIẾN LƯỢC

XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG MẪU GIÁO MỸ AN

GIAI ĐOẠN 2019-2025

 

PHẦN A: MỞ ĐẦU

Trường mẫu giáo Mỹ An thành lập vào tháng 10/2002, theo Quyết định số 1795/QĐ-UB ngày 01 tháng 10 năm 2002 của UBND huyện Phù Mỹ, trường đóng tại thôn Xuân Bình , xã Mỹ An, huyện Phù Mỹ. với Tổng diện tích là 6901,7m2, có 02 điểm trường với 10 phòng học và đầy đủ các phòng chức năng theo quy định, các phòng được trang bị đầy đủ trang thiết bị theo quy định đáp ứng tốt cho việc chăm sóc, nuôi dạy trẻ.

Từ khi thành lập trường đến nay, nhà trường luôn chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, các quy định của ngành, của địa phương. Trong 5 năm qua, nhà trường được UBND Tỉnh tặng Bằng khen năm học 2016-2017, 4 năm liền được UBND huyện Phù Mỹ tặng Giấy khen, 4 năm liên tục được công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc” và 5 năm được công nhận Tập thể lao động tiên tiến”. Được UBND huyện Phù Mỹ công nhận là đơn vị Trường học văn hóa từ năm 2008. UBND tỉnh Bình Định kiểm tra và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 vào tháng 01/2015. trường đạt KĐCLGD cấp độ 3 vào năm 2015, các hoạt động của nhà trường ngày càng phát triển đi lên: trường quản lý và chú trọng hoạt động chuyên môn, công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ và cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường. Hàng năm, nhà trường đều tổ chức tốt các hoạt động lễ hội, vui chơi văn nghệ...

Trong xu thế hội nhập và phát triển hiện nay, đòi hỏi sự nghiệp giáo dục cần quan tâm hơn nữa đến việc giáo dục thế hệ trẻ thành những con người có đủ đức, đủ tài để xây dựng đất nước.

Trường mẫu giáo Mỹ An xây dựng phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường giai đoạn 2019 - 2025.

PHẦN B: NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH CỦA KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC

  1. CĂN CỨ CƠ SỞ PHÁP LÝ:

Căn cứ Luật giáo dục năm 2005; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật giáo dục năm 2009;

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 04/2015/VBHN-BGDĐT ngày 24/12/2015 về Quyết định ban hành Điều lệ trường Mầm non;

Thông tư số 17/2011/TT-BGDĐT ngày 14/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định Chuẩn hiệu trưởng trường mầm non;

Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV của Bộ GD&ĐT và Bộ Nội vụ qui định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non.

Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về Kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn Quốc gia đối với trường mầm non;

II. TÌNH HÌNH NHÀ TRƯỜNG

1. Điểm mạnh

Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm của lãnh đạo cấp trên, lãnh đạo UBND xã, đặc biệt là sự chỉ đạo trực tiếp của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, các ban ngành đoàn thể ở địa phương và ban nhân dân thôn trong việc thực hiện chương trình GDMN.

Nhà trường chú trọng xây dựng các khu vui chơi cho trẻ khám phá như: Vườn cổ tích, khu vui chơi phát triển vận động, Khu vui chơi với cát, nước…, xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ tham gia vào các hoạt động phát triển thể chất. Môi trường xung quanh trường lớp sạch, đẹp, đồ dùng đồ chơi đa dạng, phong phú và an toàn cho trẻ khi tham gia trải nghiệm các hoạt động trong lớp và ngoài trời.

*Hội đồng trong nhà trường

Hội đồng nhà trường: Được tổ chức đúng theo Điều lệ trường mầm non, có phân công nhiệm vụ các thành viên và hoạt động theo chức năng nhiệm vụ. Tổ chức thực hiện theo quy chế tập trung dân chủ và đúng theo Điều lệ trường mầm non.

* Công tác quản lý

Nhà trường xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học, cụ thể, rõ ràng, có tính khả thi, thực hiện đúng tiến độ. Chỉ đạo các đoàn thể, tổ khối xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt.

Phân công hợp lý cán bộ quản lý, giáo viên, công nhân viên theo qui định của Điều lệ Trường Mầm non và Pháp lệnh Cán bộ Công chức.

Tổ chức hoạt động có nề nếp theo kế hoạch, thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, quy trình chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học của cấp trên. Thực hiện tốt chương trình giáo dục mầm non do Bộ GD&ĐT quy định.

Tổ chức và quản lý tốt các hoạt động hành chính, tài chính. Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, quy chế dân chủ, kiểm tra nội bộ và thực hiện đổi mới công tác quản lý. Quan hệ công tác, lề lối làm việc trong nhà trường có nề nếp.

Thực hiện tốt việc bảo quản tài sản của trường, nâng cao việc sử dụng tài sản, cơ sở vật chất trong nhà trường, thực hiện tốt công tác kiểm kê tài sản, có đầy đủ sổ theo dõi tài sản, có kế hoạch kiểm tra, tu sửa, bổ sung tài sản, trang thiết bị phục vụ dạy học.

Lưu trữ đầy đủ và khoa học các hồ sơ, sổ sách phục vụ công tác quản lý của nhà trường.

Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động theo qui định hiện hành.

Thường xuyên tổ chức và duy trì các phong trào thi đua theo hướng dẫn của ngành và qui định của nhà nước.

* Đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên:

Tổng số CB GV NV: 32; Trong đó: CBQL: 03, GV: 19 , Nhân viên: 10 (trong đó : y tế: 01, kế toán :01, NVcấp dưỡng: 06, NV bảo vệ: 02)

Tổng số Đảng viên : 16 đ/c

Lãnh đạo trường nhiều năm trong ngành có kinh nghiệm trong công tác quản lý, phó hiệu trường phụ trách chuyên môn thường xuyên bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên .

Đội ngũ giáo viên trẻ, nhiệt tình, yêu nghề mến trẻ, có trình độ chuyên môn đạt chuẩn 100%, có tinh thần giúp nhau học hỏi kinh nghiệm, đoàn kết để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đề ra.

*Tổ chức Đảng, các đoàn thể:

Chi bộ: Trường có chi bộ riêng gồm 16 đảng viên. Chi bộ chỉ đạo các tổ chức đoàn thể trong nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, 2 năm 2016, 2017 liên tục được xếp loại chi bộ trong sạch vững mạnh xuất sắc, được Đảng bộ tặng giấy khen.

Công đoàn: kết hợp với nhà trường tổ chức các hoạt động chuyên môn, các phong trào thi đua của ngành, của trường, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho trẻ.

Thường xuyên chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho CB, GV, NV trong nhà trường, luôn tạo khối đoàn kết, thân thiện giúp nhau trong công tác, duy trì và cũng cố đơn vị văn hoá, gia đình gương mẫu. Công đoàn nhiều năm liền đạt công đoàn vững mạnh.

Đoàn thanh niên Cộng sản HCM: Hoạt động có nền nếp, thể hiện vai trò của mình trong việc đi đầu trong các hoạt động, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ và nhiều năm liền đạt chi đoàn cơ sở vững mạnh.

* Huy động trẻ ra lớp

Tổng số lớp: 10 lớp

Tổng số học sinh: 375 cháu; Nữ : 183 cháu :

* Cơ sở vật chất

Trường có 2 điểm trường 10 phòng học, 2 bếp ăn, có phòng giáo dục nghệ thuật, và khu hiệu bộ đảm bảo đầy dủ theo quy định

  1. Hạn chế

Tổ chức quản lý của BGH nhà trường: Đôi lúc đôi nơi còn chưa thật sự sâu sát nhất là việc kiểm tra chưa thực sự nhiều

Chất lượng đội ngũ: Giáo viên còn thiếu so với quy định

Nhân viên cấp dưỡng còn hợp đồng thời vụ

Chất lượng trẻ: Một số trẻ còn suy dinh dưỡng thấp, còi

Mỹ An là xã bãi ngang ven biển điều kinh kinh tế còn khó khăn. còn nhiều hộ nghèo, người dân chủ yếu làm ngư nghiệp nên việc giáo dục trẻ chủ yếu khoán trắng cho nhà trường, ít quan tâm đến việc học của con em mình.

Kinh phí chi hoạt động còn ít chỉ đủ để tu sửa nhỏ và đầu tư các thiết bị phục vụ cho hoạt động dạy và học.

Tường rào cỗng ngõ điểm Xuân Bình bị hư hỏng, lưới B40 bị mục nát

Thiếu phòng học ở điểm Chánh giáo.

3. Thời cơ

Được sự quan tâm của Đảng uỷ, HĐND, UBND và các Ban ngành đoàn thể ở địa phương. Đặc biệt là sự quan tâm của Phòng Giáo dục và Đào tạo và UBND huyện Phù Mỹ

Được Ban đại diện cha mẹ trẻ tín nhiệm, tạo mọi điều kiện để tổ chức hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.

Đội ngũ cán bộ, giáo viên trẻ, nhiệt tình được đào tạo cơ bản, có năng lực chuyên môn và kỹ năng sư phạm tốt

4. Thách thức

Cơ sở vật chất chưa đáp ứng kịp thời theo yêu cầu dạy học.

Chất lượng của một số giáo viên chưa thực sư đổi mới trong công tác soạn giảng.

Yêu cầu của xã hội và phụ huynh ngày càng cao về chất lượng giáo dục trong thời kỳ hội nhập;

Chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên phải đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục và liên tục được nâng cao.

5. Xác định được vấn đề ưu tiên:

Xây dựng nhà trường thực sự là một trường trọng điểm chất lượng cao gắn với lộ trình xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2:

Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của trẻ, lấy trẻ làm trung tâm và đánh giá sự phát triển các lĩnh vực phát triển theo bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi.

Nâng cao chất lượng chăm sóc bảo vệ an toàn tuyệt đối cho trẻ.

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên.

Ứng dụng CNTT trong dạy - học và công tác quản lý.

Đổi mới công tác quản lý, áp dụng có hiệu quả các bộ chuẩn vào việc đánh giá Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng. Tiếp tục thực hiện tốt công tác phổ cập trẻ 5 tuổi.

Đổi mới công tác giáo dục, tăng cường rèn luyện kỹ năng sống, lồng ghép giáo dục bảo vệ môi trường, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, luật an toàn giao thông cho trẻ.

Duy trì có hiệu quả KĐCLGD cấp độ 3, tích cực thực hiện công tác tham mưu có hiệu quả để cải thiện các tiêu chí chưa đạt đảm bảo yêu cầu trường đạt chuẩn cấp độ 2.

III. SỨ MỆNH, TẦM NHÌN, CÁC GIÁ TRỊ VÀ PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐỘNG:

1. Sứ mệnh.

Xây dựng trường mẫu giáo Mỹ An thành một ngôi trường thân thiện, chất lượng và hiệu quả. Nơi phụ huynh, học sinh tin yêu. Mỗi trẻ khi đến trường đều có cơ hội rèn luyện kỹ năng, phát triển tư duy, phát triển tính tích cực chủ động, phát triển hết tài năng, sáng tạo của mình, có kĩ năng sống để phục vụ cho bản thân, và tự tin khi giáo tiếp bên ngoài.

2. Tầm nhìn.

Đến năm 2025 Trường mẫu giáo Mỹ An là một trường chất lượng, có tính kỉ luật lao động cao, biết được nhiệm vụ của mỗi cá nhân để phát triển tư duy, sáng tạo, làm việc có hiệu quả, trung thực, khách quan trong việc thực hiện nhiệm vụ.

3. Tính giá trị cơ bản của nhà trường.

Tính đoàn kết, Tinh thần trách nhiệm

Lòng nhân ái, Tính trung thực

Sự hợp tác , tình thương và trách nhiệm

4. Phương châm hành động

" Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai"

" Hãy dành Tất cả những gì tốt đẹp nhất cho trẻ thơ"

IV. MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC

1. Mục tiêu chung

Xây dựng nhà trường có uy tín về chất lượng giáo dục, phù hợp với yêu cầu đổi mới và hội nhập. Nhà trường có đầy đủ phòng học, có10 lớp đều học độc lập, không có lớp ghép 2 độ tuổi.

Tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi trong những năm tiếp theo. Nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ đạt hiệu quả cao.

Đến năm 2025, 85% trẻ trong độ tuổi mẫu giáo ra lớp, trong đó trẻ 5 tuổi ra lớp 100%, chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng được nâng cao.

Mục tiêu dài hạn:

Đến năm 2025, Trường Mẫu giáo Mỹ An phấn đấu đạt được các mục tiêu sau:

Đạt trường chuẩn về “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Được công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ 3. Chất lượng giáo dục được khẳng định.

2. Mục tiêu cụ thể

2.1. Xây dựng và phát triển đội ngũ.

Mục tiêu phát triển và tầm nhìn đến năm 2025 đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên phấn đấu đạt:

Năng lực chuyên môn của cán bộ quản lý, giáo viên và công nhân viên được đánh giá khá, giỏi trên 95%.

100% cán bộ, giáo viên, nhân viên sử dụng thành thạo máy tính; có mail riêng nhận, gửi, lưu trữ thư điện tử khoa học, hiệu quả.

Hàng năm số tiết dạy có sử dụng công nghệ thông tin đạt trên 20% và đạt 50% trở lên từ năm 2022;

Phấn đấu đến năm 2025: CBGV có 95% trình độ ĐHSPMN

Giáo viên đạt “Giáo viên dạy giỏi cấp trường” tỷ lệ 100%, cấp huyện” tỷ lệ 50%, cấp tỉnh tỷ lệ 20%.

Hằng năm đạt các danh hiệu thi đua: Chiến sĩ thi đua cơ sở 15%, Lao động tiên tiến 95 %;

- Phát triển 01 Đảng viên mới hàng năm ; Chi bộ luôn đạt "Chi bộ trong sạch vững mạnh".

Nhà trường đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, đơn vị văn hóa cấp huyện, tỉnh.

2.2. Quản lí học sinh

* Quy mô phát triển (Số lớp, số học sinh, huy động….)

NĂM HỌC

Huy động

Ghi chú

Số lớp

Số học sinh

 

2018 - 2019

10

374

 

2019 - 2020

10

375

 

2020 - 2021

10

375

 

2021 - 2022

10

375

 

2022 – 2023

12

430

 

2023 – 2024

12

430

 

2024 – 2025

12

430

 

2.3. Chất lượng Chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục:

*Chất lượng Chăm sóc, nuôi dưỡng:

100% trẻ được theo dõi biểu đồ, cân đo theo quy định, trẻ được khám sức khỏe định kỳ .

100% trẻ ăn bán trú tại trường.

Giảm tỷ lệ trẻ SDD nhẹ cân, suy dinh dưỡng thấp còi xuống dưới 3%.

*Chất lượng Giáo dục:

100% nhóm lớp thực hiện tốt chuyên môn, nội dung chương trình Giáo dục Mầm non mới

Bé ngoan: 99,5 % trở lên

Bé chuyên cần: 99,5% trở lên

Bé phát triển đạt yêu cầu: 97 % trở lên

Trẻ 5 tuổi: 99 % trẻ đạt 120 chỉ số theo bộ chuẩn

2.4. Xây dựng cơ sở vật chất :

Làm tốt công tác tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền, hội cha mẹ học sinh huy động các nguồn lực nhằm tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học

Xây dựng, nâng cấp phòng học, phòng chức năng, trang bị thêm các thiết bị phục vụ dạy học tối thiểu theo quy định

Xây dựng môi trường, cảnh quan sư phạm đảm bảo các tiêu chí “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn”.

3. Nhiệm vụ và giải pháp chiến lược:

3.1. Ổn định và phát triển về mọi mặt để thực hiện công tác Kiểm định chất lượng và xây dựng trường đạt Chuẩn Quốc gia mức độ 2.

*Nhiệm vụ.

Củng cố các kết quả đã đạt được và tập trung mọi nguồn lực để phát triển trường lớp về mọi mặt trong năm học này và năm học tiếp theo ;

Xây dựng bộ máy quản lí, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường; xây dựng khối đoàn kết nội bộ để đặt nền tảng vững chắc cho sự phát triển của Đơn vị;

*Giải pháp.

Ổn định công tác tổ chức, nắm bắt kịp thời các thông tin để thực hiện tốt công tác tuyển sinh của nhà trường;

Gắn trách nhiệm của từng cá nhân đối với công việc được giao. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ để đáp ứng với yêu cầu công việc của nhà trường trong giai đoạn hiện nay;

Ra Nghị quyết chuyên đề gắn liền trách nhiệm của mỗi CB, GV, NV và yêu cầu giáo viên thường xuyên tự học, tự bồi dưỡng, trao dồi đạo đức, lương tâm trách nhiệm của nhà giáo để có được sự mẫu mực, uy tín đối với đồng nghiệp cũng như đối với phụ huynh và học sinh;

Tổ chức các chuyên đề, sử dụng phương pháp dạy học lấy trẻ làm trung tâm, giúp GV có các kỹ năng soạn giảng cho phù hợp với tình hình từng lớp, từng điểm trường;

Kiểm tra hồ sơ giáo viên theo kế hoạch, đột xuất. Tăng cường dự giờ thăm lớp để kịp thời điều chỉnh những thiếu sót trong giảng dạy, chăm sóc nuôi dưỡng trẻ;

Áp dụng chuẩn nghề nghiệp giáo viên Mầm non để đánh giá phân loại giáo viên cuối năm học từ đó có những định hướng bố trí, sắp xếp và làm tốt công tác bồi dưỡng giáo viên hàng năm.

* Người phụ trách.

- Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn, tổ trưởng chuyên môn, giáo viên từng lớp và đội ngũ nhân viên.

3.2. Tiếp tục làm tốt công tác giáo dục về tư tưởng, nhận thức cho đội ngũ CB,GV,NV nhằm nâng cao chất lượng làm việc:

*Nhiệm vụ.

Phát huy vai trò lãnh đạo của Chi bộ Đảng, phân công, phân nhiệm cho từng cá nhân và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường.

*Giải pháp.

Thường xuyên tổ chức các buổi học tập các Nghị quyết, chỉ thị, các văn bản, Điều lệ trường Mầm non, các văn bản liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của CB, GN, NV trong nhà trường;

Tổ chức thường xuyên các chuyên đề dạy học, tổ chức cho giáo viên nòng cốt được tham gia giao lưu học tập chuyên đề ở các trường, cụm, huyện tổ chức;

* Người phụ trách.

Ban Giám hiệu.

3.3. Tiếp tục thực hiện tốt công tác Ứng dụng CNTT trong dạy học, sử dụng hộp thư điện tử cá nhân, truy cập các trang website để phục vụ cho công tác giáo dục.

*Nhiệm vụ: Sử dụng tiết kiệm các nguồn kinh phí để đầu tư hệ thống máy tính, kết nối Internet và mỗi giáo viên phải tạo hộp thư điện tử cá nhân truy cập những thông tin để phục vụ sử dụng có hiệu quả trong công tác dạy và học, tiến tới đạt các tiêu chí về trường đạt Chuẩn Quốc gia mức 2 vào năm 2020.

*Giải pháp: Tham mưu với UBND xã, Phòng Giáo dục và Đào tạo Phù Mỹ đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho nhà trường. Tiếp tục nguồn kinh phí tự chủ thực hiện sửa chữa nhỏ các phòng học, xây dựng cảnh quan nhà trường. Thường xuyên kiểm tra, thống kê thiết bị, đồ dùng dạy học hư hỏng để có kế hoạch mua sắm, sửa chữa đề nghị cấp bổ sung.

* Người phụ trách: Hiệu trưởng, CT Công đoàn, kế toán, nhân viên.

3.4. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, tăng cường công tác kiểm tra và tự kiểm tra để khắc phục những tồn tại yếu kém khi thực hiện Kế hoạch dài hạn

*Nhiệm vụ: Xây dựng và phát triển phương pháp làm việc của tập thể, mỗi thành viên trong đơn vị đều phải có tư tưởng dám nghĩ, biết làm, nâng cao tính phê bình và tự phê bình của mỗi cá nhân, có định hướng cụ thể về hình ảnh của trường đến năm 2025.

*Giải pháp: Giảm bớt thủ tục hành chính trong công tác điều hành quản lí của Hiệu trưởng và các tổ chức đoàn thể như: hạn chế các buổi hội họp, triển khai nhanh đầy đủ và kịp thời các nội dung cần làm; Đổi mới cách đánh giá, kiểm tra, khắc phục kịp thời và đạt hiệu quả các sai sót hạn chế của từng cá nhân và các tổ chức đoàn thể; Làm tốt công tác thi đua khen thưởng đối với giáo viên, đánh giá đúng năng lực thực của từng cá nhân; từ đó bố trí, sắp xếp công việc phù hợp; tạo điều kiện cho những giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được tham gia học tập các lớp nâng chuẩn trong từng năm học; Chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật lao động, đảm bảo ý thức trách nhiệm và nề nếp làm việc.

* Người phụ trách: Hiệu trưởng, Hội đồng trường, Hội đồng thi đua,...

3.5. Thực hiện có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động, làm tốt công tác tuyên truyền vận động PHHS cho trẻ đi học chuyên cần.

*Nhiệm vụ: Chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả các phong trào và các cuộc vận động. Đặc biệt là cuộc vận động "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" phong trào "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực"; Thực hiện tốt phương châm "Mỗi ngày đến trường là một ngày vui".

*Giải pháp: Làm tốt công tác nêu gương các cá nhân điển hình trong các buổi Hội nghị, tổng kết, sơ kết; Đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới công tác soạn bài, xây dựng kế hoạch theo hướng lấy trẻ làm trung tâm, không gò bó cứng nhắc , tạo điều kiện cho giáo viên có thời gian đầu tư giáo dục trẻ tốt hơn;

Đổi mới hình thức hội họp, đổi mới hình thức trao đổi với CMHS vào mỗi buổi đón và trả trẻ, tạo sự gần gũi giữa người làm công tác giáo dục và cha mẹ trẻ để có sự thống nhất cách chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục và duy trì trẻ đến lớp chuyên cần hơn.

* Người phụ trách: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, GV từng lớp.

3.6. Thực hiện có hiệu quả VSATTP, VSMT, làm tốt công tác đảm bảo dinh dưỡng cho trẻ

*Nhiệm vụ: Xây dựng chế độ ăn cân đối, hợp lý, đa dạng đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng theo qui định tại TT 28/2016/TT- BGDĐT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo; và Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT- BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 quy định về công tác y tế trường học

Chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả đảm bảo dinh dưỡng, VSATTP,VSMT cho trẻ trong trường. Đội ngũ nhân viên cấp dưỡng phải được tập huấn kiến thức VSATTP,...Hợp đồng thực phẩm đảm bảo chất lượng, giá cả và đầy đủ thủ tục,.

*Giải pháp: 6/6 cấp dưỡng và BGH phải được tập huấn kiến thức VSATTP. Phân công PHT phụ trách bán trú ký kết Hợp đồng thực phẩm đảm bảo chất lượng, giá cả và đầy đủ thủ tục,...Thực hiện tính khẩu phần ăn cho trẻ trên phần mềm dinh dưỡng. Thành lập ban kiểm tra nội bộ, kiểm tra công tác VSATTP và vệ sinh môi trường,...

* Người phụ trách: Toàn thể CB, GV,NV nhà trường.

3.7. Đổi mới công tác giáo dục đạo đức, tăng cường rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng tự phục vụ cho học sinh.

*Nhiệm vụ: Tổ chức các hoạt động học, hoạt động chơi, hoạt động ngoài trời, tổ chức các chuyên đề về giáo dục kĩ năng sống, kỹ năng tự phục vụ cho trẻ.

*Giải pháp: Xây dựng các kế hoạch tổ chức các hoạt động ngoài giờ học để giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng tự phục vụ: rửa tay, tự múc cơm ăn, chải răng, thay quần áo, lau mặt... phù hợp với đối tượng là học sinh của từng khối, lớp; Tổ chức các chuyên đề về giáo dục đạo đức, triển khai cuộc vận động "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"" Mỗi thầy cô gíao là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo" tuyên truyền về " Biển đảo" đến toàn thể học sinh, phụ huynh và giáo viên để cùng thực hiện các công việc cụ thể như: hiểu biết và gìn giữ biển đảo của dân tộc, giúp nhau trong học tập, vâng lời bố mẹ, ông bà, thầy cô… Tăng cường tổ chức các hoạt động vui chơi, trò chơi học tập, trò chơi dân gian để rèn tính mạnh dạn, tự tin cho các em.

* Người phụ trách: BGH, Công đoàn, Đoàn TN, Ban đại diện CMHS, GV

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Phổ biến kế hoạch chiến lược

Phổ biến chiến lược phát triển nhà trường, xin ý kiến của chính quyền địa phương, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện ; Hội cha mẹ học sinh, và các tổ chức cá nhân quan tâm đến nhà trường. Phổ biến tới toàn thể CB,GV,NV nhà trường và được công khai trong bảng tuyên truyền nhà trường

2. Chỉ tiêu đánh giá.

Sử dụng bộ tiêu chí đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục và đánh giá trường đạt chuẩn Quốc gia; theo Thông tư 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 .

3. Tổ chức thực hiện.

Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch chiến lược là bộ phận chịu trách nhiệm điều phối quá trình triển khai kế hoạch chiến lược. Điều chỉnh kế hoạch chiến lược sau từng giai đoạn sát với tình hình thực tế của nhà trường.

4. Lộ trình thực hiện kế hoạch chiến lược

Giai đoạn 1: Từ năm 2019 đến năm 2020.

a, Về chất lượng chăm sóc giáo dục:

100% được đảm bảo an toàn, phòng tránh tai nạn thương tích và được chăm sóc sức khỏe theo thông tư liên tịch số 13/2016-TTLT-BYT-BGDĐT.

Phấn đấu duy trì tốt các chỉ tiêu sau:

100% trẻ được đảm bảo an toàn về thể chất và tinh thần

Không để xảy ra dịch bệnh và ngộ độc thực phẩm trong nhà trường.

100% trẻ được khám bệnh sức khỏe định kỳ

Giảm tỷ lệ trẻ SDD xuống dưới 3%;

100% Trẻ suy dinh dưỡng được can thiệp bằng các biện pháp nhằm cải thiện tình trạng dinh dưỡng

Công tác huy động trẻ 5 tuổi ra lớp đạt 100% và hoàn thành CTGDMNTNT. Trẻ từ 3-5 tuổi đạt từ 65% trở lên.

100% trẻ 5 tuổi được theo dõi đánh giá theo Bộ chuẩn PTT5T

Bé ngoan: 99,6 %

Bé chuyên cần: 99,5%

Bé phát triển đạt yêu cầu: 97 %

b. Chất lượng đội ngũ:

Có 90% giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường, 3- 4 đ/c đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện

100% GV đạt Khá , Xuất sắc chuẩn nghề nghiệp GV mầm Non.

100% CBQL đánh giá chuẩn Từ Khá trở lên..

100% CB-GV-NV được đánh giá xếp loại công chức

c. Về CSVC :

Cải tạo khuôn viên, xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong và ngoài lớp học

Đề nghị cấp đồ dùng thiết bị cho lớp3- 4 tuổi còn thiếu

Duy trì có hiệu quả KĐCLGD cấp độ 3, tích cực thực hiện công tác tham mưu để đảm bảo đạt các tiêu chí đến năm 2020 trường đạt chuẩn cấp độ 2.

d. Công tác XHHGD:

Huy động Phụ huynh học sinh tham gia các phong trào, hoạt động của nhà trường nhằm nâng cao chất lượng trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ

e. Tham gia và thực hiện các phong trào, các cuộc vận động:

100% CB-GV-NV và học sinh Phấn đấu tham gia các phong trào do ngành, địa phương và nhà trường tổ chức.

100% CB-GV-NV thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động: ATGT, ANTT, PCCC, VSATTP, VSMT..., Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo, Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,...

* Thi đua:

Có từ 80% CB,GV,NV đạt danh hiệu lao động tiên tiến

Có từ 2-3 đ/c đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở

Chính quyền: Tập thể lao động tiên tiến, Tập thể lao động xuất sắc. UBND huyện tặng giấy khen

* Chi bộ Đảng, đoàn thể:

Chi bộ:

Trong sạch vững mạnh. 100% đảng viên đạt mức tốt . Hàng năm có 3 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Kết nạp 01 Đảng viên/ năm.

Công đoàn cơ sở vững mạnh

Chi đoàn vững mạnh

Giai đoạn 2: Từ năm 2021 đến năm 2022.

a, Về chất lượng chăm sóc giáo dục:

100% được đảm bảo an toàn, phòng tránh tai nạn thương tích và được chăm sóc sức khỏe theo thông tư liên tịch số 13/2016-TTLT-BYT-BGDĐT.

Phấn đấu duy trì tốt các chỉ tiêu sau:

100% trẻ được đảm bảo an toàn về thể chất và tinh thần

Không để xảy ra dịch bệnh và ngộ độc thực phẩm trong nhà trường.

100% trẻ được khám bệnh sức khỏe định kỳ

Giảm tỷ lệ trẻ SDD xuống dưới 3%;

100% Trẻ suy dinh dưỡng được can thiệp bằng các biện pháp nhằm cải thiện tình trạng dinh dưỡng

Công tác huy động trẻ 5 tuổi ra lớp đạt 100% và hoàn thành CTGDMNTNT. Trẻ từ 3-5 tuổi đạt từ 70% trở lên.

100% trẻ 5 tuổi được theo dõi đánh giá theo Bộ chuẩn PTT5T

Bé ngoan: 99,7 %

Bé chuyên cần: 99,6%

Bé phát triển đạt yêu cầu: 97,5 %

b. Chất lượng đội ngũ:

Có 100% giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường, 1- 2 đ/c đạt giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh

100% GV đạt Khá , Xuất sắc chuẩn nghề nghiệp GV mầm Non.

100% CBQL đánh giá chuẩn Từ Khá trở lên..

100% CB-GV-NV được đánh giá xếp loại công chức

c. Về CSVC :

Bổ sung và tu bổ các loại biểu bảng tuyên truyền

Xây dựng và hoàn thiện khuôn viên và cảnh quan điểm lẻ Chánh Giáo

d. Công tác XHHGD:

Huy động Phụ huynh học sinh tham gia các phong trào, hoạt động của nhà trường nhằm nâng cao chất lượng trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ

e. Tham gia và thực hiện các phong trào, các cuộc vận động:

100% CB-GV-NV và học sinh Phấn đấu tham gia các phong trào do ngành, địa phương và nhà trường tổ chức.

100% CB-GV-NV thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động: ATGT, ANTT, PCCC, VSATTP, VSMT..., Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo, Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,...

* Thi đua:

Có từ 85% CB,GV,NV đạt danh hiệu lao động tiên tiến

Có từ 1-2 đ/c đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở

Chính quyền: Tập thể lao động tiên tiến, Tập thể lao động xuất sắc. UBND Tỉnh tặng Bằng khen

* Chi bộ Đảng, đoàn thể:

Chi bộ: Trong sạch vững mạnh. 100% đảng viên đạt mức tốt . Hàng năm có 3 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Kết nạp 01 Đảng viên/ năm.

Công đoàn + Chi đoàn: Vững mạnh

Giai đoạn 3: Từ năm 2023,2024 đến năm 2025

Duy trì trường chuẩn quốc gia về chất lượng giáo dục, đánh giá ngoài đạt cấp độ IV. Đạt chuẩn Quốc gia mức độ 3. Đạt chuẩn PCGD mầm non cho trẻ 5 tuổi vững chắc, Xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Tuyên truyền, quảng bá thương hiệu nhà trường.

Tổ chức tổng kết kinh nghiệm và xây dựng kế hoạch chiến lược 5 năm tiếp theo.

5. Chỉ đạo thực hiện.

5.1.Đối với Hiệu trưởng.

  • Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch, lộ trình theo bộ tiêu chí đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục và đánh giá trường đạt chuẩn Quốc gia; theo Thông tư 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018

Thực hiện rà soát cơ sở vật chất lên kế hoạch dự trù, cải tạo mua sắm trang thiết, đồ dùng đồ chơi tối thiểu theo quy định.

Tham mưu lãnh đạo các cấp về phê duyệt chủ trương và kinh phí xây dựng những hạng mục cơ sở vật chất theo quy định và bổ sung nhân sự cho trường.

Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch chiến lược tới từng cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường. Thành lập Ban kiểm tra và đánh giá thực hiện kế hoạch trong từng năm học.

5.2. Đối với P.Hiệu trưởng.

Thực hiện theo nhiệm vụ được phân công, giúp Hiệu trưởng tổ chức triển khai từng phần việc cụ thể, đồng thời kiểm tra và đánh giá việc thực hiện kế hoạch, đề xuất những giải pháp để thực hiện. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch theo từng học kỳ, năm học

5.3. Đối với tổ trưởng chuyên môn.

Phối hợp với Chuyên môn trường trong việc triển khai các giải pháp đổi mới, cụ thể việc ứng dụng phương pháp dạy học lấy trẻ làm trung tâm , kế hoạch nâng cao chất lượng dạy học của nhà trường.

Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phối hợp với các đoàn thể trong trường tham mưu cho BGH tổ chức triển khai các chuyên đề, ké hoạch giáo dục đổi mới nhằm đạt được kết quả năm sau cao hơn năm trước.

5.4. Đối với giáo viên, nhân viên.

Căn cứ kế hoạch chiến lược, kế hoạch năm học của nhà trường để xây dựng kế hoạch công tác cá nhân theo từng năm học. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch theo từng học kỳ, năm học. Đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch.

5.5. Đối với trẻ.

Đi học chuyên cần, đúng giờ; trang phục sạch sẽ, gọn gàng, phù hợp lứa tuổi, thời tiết, thuận tiện khi tham gia các hoạt động.

Ngoan ngoãn, biết vâng lời người lớn, có thói quen chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi, xin phép phù hợp, không nói tục, chửi bậy. Mạnh dạn, tự tin bày tỏ ý kiến của mình với cô giáo, bạn bè và những người xung quanh. Tham gia tích cực các hoạt động của lớp và nhà trường tổ chức.

Tích cực tham gia hoạt động để có kiến thức, kỹ năng cần thiết để làm tiền đề khi vào lớp 1.

5.6. Ban đại diện cha mẹ trẻ em.

Tăng cường giáo dục gia đình, phối kết hợp chặt chẽ với nhà trường và các lực lượng giáo dục khác trong việc giáo dục con em.

Hổ trợ nhân lực, vật lực, cùng với nhà trường tuyên truyền, vận động các bậc phụ huynh, các tổ chức xã hội, các nhà hảo tâm góp phần thực hiện mục tiêu của Kế hoạch chiến lược.

Tăng cường giáo dục gia đình, vận động phụ huynh học sinh quan tâm tới con em, không nên khoán trắng cho nhà trường.

5.7. Các tổ chức đoàn thể trong nhà trường.

Xây dựng kế hoạch thực hiện của đoàn thể mình trong việc tham gia thực hiện Kế hoạch chiến lược phát triển của nhà trường.

Tuyên truyền, vận động các thành viên của đoàn thể, tổ chức mình thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, góp ý với nhà trường để điều chỉnh, bổ sung các giải pháp phù hợp nhằm thực hiện tốt Kế hoạch phát triển nhà trường.

PHẦN C: KẾT LUẬN

Để thực hiện tốt kế hoạch phát triển nhà trường việc đầu tiên là phải xây dựng được khối đoàn kết nội bộ đây là một trong những vấn đề cực kỳ quan trọng quyết định đến sự thành công của trường. Tiếp đến là triển khai các kế hoạch một cách khoa học và thường xuyên kiểm tra và điều chỉnh kế hoạch.

Xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2019-2025 là tâm huyết và trí tuệ của tập thể nhằm phấn đấu xây dựng và phát triển nhà trường ngày càng tốt hơn, tạo niềm tin cho phụ huynh, nhân dân toàn xã hội. Chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2019-2025 là văn bản định hướng cho sự phát triển nhà trường, trên cơ sở đó từng tổ chức và mỗi cá nhân nghiên cứu để điều chỉnh kế hoạch của mình cho phù hợp với sự phát triển chung nhà trường.

 

PHẦN D: KHUYẾN NGHỊ

1. Đối với UBND huyện

Hỗ trợ về cơ chế chính sách tài chính để Nhà trường thực hiện các mục tiêu chiến lược đề ra.

Giải quyết tình trạng thiếu giáo viên theo quy định, đồng thời hỗ trợ chế độ chính sách cho các nhân viên cấp dưỡng.

2. Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện.

Phê duyệt Kế hoạch chiến lược và hỗ trợ cho Trường trong thực hiện nội dung theo đúng kế hoạch hoạt động nhà trường phù hợp với chiến lược phát triển.

Hỗ trợ, hướng dẫn về cơ chế chính sách, tài chính và nhân lực để thực hiện các mục tiêu của kế hoạch chiến lược.

Bổ sung cho nhà trường đủ giáo viên theo quy định và hỗ trợ chính sách cho nhân viên cấp dưỡng.

3. Đối với địa phương

Quan tâm, hỗ trợ về cơ sở vật chất để nhà trường xây dựng môi trường bên ngoài phong phú cho trẻ hoạt động.

4. Đối với nhà trường

Nhà trường đoàn kết nội bộ, xây dựng và thực hiện mục tiêu mà chiến lược đã đề ra

Nhà trường cần tham mưu với địa phương để huy động các nguồn lực

Trên đây là Kế hoạch chiến lược của Trường Mẫu giáo Mỹ An đã xác định được những mục tiêu cụ thể, các biện pháp cụ thể. Rất mong nhận được sự quan tâm giúp đỡ của Lãnh đạo Ngành cũng như cấp uỷ Đảng, chính quyền cấp trên và địa phương để đơn vị thực hiện lộ trình đúng kế hoạch và hiệu quả nhất.

HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (b/c) ;

- Đảng uỷ - UBND xã Mỹ An (b/c);

- Lưu VP.

 

 

 

 

 

PHÊ DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN PHÙ MỸ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÊ DUYỆT CỦA UBND XÃ MỸ AN

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

Mỹ An, ngày 14 tháng 11 năm 2018